Přeskočit na obsah

Mýty o WordPressu – je pomalý a nebezpečný

3 min
Mýty o WordPressu – je pomalý a nebezpečný

Stále se setkávám s názorem, že WordPress weby jsou nebezpečné a pomalé, což ve většině případů skutečně bývá. Tento problém obvykle nepramení z WordPressu samotného, ale způsobu, jakým jsou weby postaveny a spravovány.

Vzhledem k tomu, že WordPress je nejoblíbenější platformou pro správu obsahu a je přístupný pro všechny uživatele bez ohledu na jejich technické dovednosti, od začátečníků po experty, často dochází k tomu, že weby vytvořené bez adekvátních znalostí trpí zranitelnostmi a pomalým načítáním.

Nejčastější problémy WordPressových webů a jejich příčiny

Když se podíváme na WordPress weby vytvořené bez profesionálního dohledu, často objevíme řadu typických problémů, které mají své kořeny v několika klíčových oblastech.

1. Nedostatečné zabezpečení

U amatérských webu často narazíme na bezpečnostní nedostatky. Jednou z nejčastějších hrozeb je SQL injection, což je technika, při které útočníci využívají zranitelností ve vstupních polích webových formulářů k vložení škodlivého SQL kódu, který může manipulovat nebo poškodit databázi.

Spoustu programátorů také často nevěnuje dostatečnou pozornost validaci vstupů, což vede k riziku útoků, jako je cross-site scripting (XSS), kdy útočník vkládá škodlivý skript do webových stránek.

Také je velmi časté nezabezpečení formulářů proti Cross-Site Request Forgery (CSRF), kde útočník může zneužít prohlížeče uživatele k provedení nežádoucích akcí na webu, na kterém je uživatel přihlášen.

2. Velké množství pluginů

Další častý problém, který vidím, je nadměrné používání pluginů při tvorbě webu. Pluginy jsou sice skvělým nástrojem pro rozšíření funkcí a možností webu, ale jejich nadměrné používání může způsobovat výrazné zpomalení a zvyšovat riziko bezpečnostních chyb. Je důležité najít správnou rovnováhu, kdy vybíráme jen ty pluginy, které jsou opravdu potřebné a přínosné pro web, aby byl jeho výkon optimální a zabezpečení nebylo ohroženo.


Kromě problémů se zpomalením a bezpečnostními riziky, nadměrné používání pluginů může také vést ke zbytečné komplexnosti a problémům s kompatibilitou. Každý plugin s sebou nese určitou míru závislosti a potenciálních konfliktů s jinými pluginy nebo s aktualizacemi WordPressu.

3. Pomalé načítání

Problém pomalého načítání WordPressových stránek může často pramenit z používání pluginů, které nejsou optimálně navrženy. Jedním z typických příkladů je využívání zastaralých a neoptimalizovaných JavaScriptových knihoven, jako je jQuery.

V dnešní době jsou page buildery stále populárnější pro stavbu webových stránek, avšak tento přístup má svá specifická úskalí, kterým je vhodné se vyvarovat. Page buildery, jako jsou Elementor, Divi nebo WPBakery, sice umožňují rychlou a vizuálně přívětivou tvorbu stránek, ale často za cenu snížení výkonu, rychlosti webu a škálovatelnosti. Generovaný kód může být také problematický pro optimalizaci SEO.

Další běžný problém, se kterým se setkávám, je nahrávání neoptimalizovaných obrázků samotnými uživateli. Často dochází k tomu, že jsou na web nahrávány velké obrázky bez předchozí optimalizace pro web, což zahrnuje nedostatečné využívání moderních formátů, jako je WebP.

Jak zajistit bezpečnost WordPressových webů?

 • Minimalizace použití pluginů: Zaměřujeme se na používání pouze prověřených a pravidelně aktualizovaných pluginů, což minimalizuje riziko bezpečnostních chyb.
 • Prémiové pluginy: Weby stavíme s použitím ověřených prémiových pluginů, jako jsou ACF Pro, WP Rocket a WPML, které zvyšují efektivitu a funkčnost, zajišťujíce pravidelné aktualizace a pokročilé možnosti.
 • Pravidelné aktualizace: Neustále sledujeme a aktualizujeme weby našich klientů, abychom udrželi jejich odolnost proti možným útokům.
 • Využívání doplňku WordFence: Tento oblíbený doplněk posiluje bezpečnost díky vlastnímu firewallu, což zvyšuje ochranu proti různým útokům.
 • Optimalizace bezpečnostních hlaviček: Pečlivě kontrolujeme a nastavujeme bezpečnostní hlavičky, aby v testech dosahovaly hodnocení A+, což je další krok k zabezpečení vašich webů.
 • Rozšířená bezpečnostní opatření: Implementujeme pokročilé funkce, jako je dvoufázové ověření, firewall, reCAPTCHA / Cloudflare Turnstile proti SPAMu, HTTPS a SSL certifikáty.
 • Omezení přístupu: Omezujeme přístupy do administračního rozhraní pouze na konkrétní IP adresy.
 • Monitoring: Neustále monitorujeme aktivity na webech našich klientů a používáme nástroje pro rychlou detekci a prevenci potenciálních bezpečnostních hrozeb, což nám umožňuje okamžitě reagovat na jakékoli podezřelé chování nebo pokusy o útok.

A jak zlepšit rychlost načítání?

Rychlost webu hraje klíčovou roli v tom, jak uživatelé web vnímají a jak se na něm orientují. Je známo, že WordPress může být ve své podstatě velmi rychlý, pokud se správně nastaví a optimalizuje. Proto se soustředíme na následující opatření pro zajištění rychlého a hladkého chodu našich webů:

 • Cachování obsahu: Efektivní využití cachování nám pomáhá rychle zobrazovat obsah návštěvníkům.
 • Minifikace CSS a JS souborů: Snažíme se zmenšit velikost a zvýšit efektivitu CSS a JavaScriptových souborů, což vede k rychlejšímu načítání stránek.
 • Lazy Loading: Tato metoda nám umožňuje načítat obrázky a média až ve chvíli, kdy jsou potřebná, což zvyšuje rychlost načítání.
 • Kvalitní a rychlý webhosting: Spolupracujeme s hostingovými službami, které nabízí rychlou reakci a vysoký výkon.
 • Používání HTTP2, Brotli komprese a PHP 8.0: Tyto moderní technologie a software nám pomáhají dosáhnout nejlepšího možného výkonu a efektivity.
 • Využívání funkcí WordPressu a editoru Gutenberg: Důraz kládeme na využití nativních možností WordPressu a editoru Gutenberg, doplněné o pečlivě vybrané pluginy, které nesnižují rychlost načítání webu.

A co tedy říct na závěr?

Z mého pohledu, když se podívám na WordPressové weby, které mají problémy, většinou zjistím, že tyto problémy nepramení přímo z WordPressu jako takového. Spíše jsou to chyby ve způsobu, jakým je WordPress používán, a to zejména kvůli nedostatku znalostí a zkušeností u těch, kteří tyto weby vytvářejí a spravují. Je jasné, že úspěch webu postaveného na WordPressu nezávisí jen na platformě, ale na lidském faktoru – na dovednostech, odbornosti a způsobu, jakým jsou tyto dovednosti uplatňovány. Proto je tak důležité se neustále vzdělávat a rozvíjet v oblasti webdesignu, bezpečnosti a správy webu.

Další články

Prozkoumejte více článků z našeho blogu a získejte cenné informace a návody, které rozšíří vaše znalosti a dovednosti.