Přeskočit na obsah

Úvodní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ondřej Musil, IČ 08585571, se sídlem 1. Máje 763, Kaplice, 382 41 (dále jen: „správce“).

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jaké údaje zpracováváme

Na našich webových stránkách provozujeme formuláře:

  • Kontaktní formulář: Shromažďujeme jméno a příjmení a e-mailovou adresu, abychom Vám mohli odpovědět na dotazy v rámci budoucího plnění smlouvy.

Jak dlouho údaje uchovávám

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu 

Bezpečnost údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Na co máte právo

Dotázat se, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup.

Můžete požádat o opravu, nebo smazání těchto údajů.