Přeskočit na obsah

Povinné informace na webových stránkách pro firmy a OSVČ

2 min
Povinné informace na webových stránkách pro firmy a OSVČ

Jste si jistí, že váš web splňuje všechny právní požadavky? Jako majitel webu vím, jak snadné je ztratit přehled o všech těch zákonných náležitostech, které je nutné dodržovat. A přitom nesplnění může vést k vysokým pokutám, a to až do výše 50 000 Kč. Proto jsem pro vás připravil tento článek, kde najdete všechny potřebné informace o tom, jaké údaje by měl váš web obsahovat.

6 věcí, které musíte zveřejnit na webu firmy

Zákon vyžaduje, aby všechny firmy a živnostníci s vlastními webovými stránkami na svých webech zveřejňovali určité povinné údaje.  Pokud však webové stránky nemáte, není nutné si je pouze za účelem zveřejnění těchto informací zakládat. Výjimku tvoří akciové společnosti, které musí mít webové stránky bez ohledu na jiné okolnosti.

Zde je seznam údajů, které by měly být na webových stránkách uvedeny:

 1. Název společnosti nebo jméno živnostníka
 2. Sídlo společnosti nebo místo podnikání
 3. Identifikační číslo (IČO)
 4. Údaje o zápisu do obchodního rejstříku (včetně spisové značky)
 5. Pro podnikatele, kteří nejsou zapsáni v obchodním rejstříku, platí povinnost zveřejnit údaje o zápisu do alternativní evidence, což je obvykle živnostenský rejstřík.

Akciové společnosti to mají složitější

Na rozdíl od společností s ručením omezeným a živnostníků, akciové společnosti musí mít webové stránky, které zahrnují všechny zákonně povinné informace. Kromě toho je pro akciové společnosti také povinné zveřejňovat další důležité dokumenty, jako jsou pozvánky na valné hromady, výroční zprávy a účetní uzávěrky. Podrobný seznam všech nezbytných dokumentů najdete v mém článku zaměřeném na to, jak mají vypadat webové stránky pro akciové společnosti.

Kam uvést tyto údaje?

Zákon specificky nedefinuje, kde a jakým způsobem mají být na webu uvedeny povinné údaje. Obvykle se tyto informace umisťují v patičce stránky, na stránkách „O nás“ nebo „Kontakty“. Je také možné je začlenit do dokumentů určených ke stažení. Klíčové je, aby byly údaje snadno dostupné a uživatel je mohl bez problémů najít.

 • Patička webu: Často používané místo pro zveřejnění povinných údajů.
 • Stránka „O nás“: Další vhodná lokalita pro uvedení povinných informací.
 • Stránka „Kontakty“: Preferované místo pro kontaktní údaje a další důležité informace.
 • Dokumenty ke stažení: Možnost zahrnutí povinných údajů do stahovatelných materiálů.

Jak řešit identifikační údaje u jiných jazykových mutací webu?

Každá jazyková verze vašeho webu musí zahrnovat všechny povinné údaje, stejně jako vaše hlavní, česká verze. To znamená, že pokud provozujete anglickou verzi webu, je nutné, aby i tato obsahovala všechny zákonně vyžadované informace, které jsou uvedeny na českém webu.

Co mi hrozí, pokud tyto údaje na webu nezveřejním?

Zvažujete odložení aktualizace vašeho webu a zveřejnění povinných údajů? Je důležité si uvědomit, že nedodržení zákonných požadavků může mít vážné následky. Nepublikování potřebných informací může vést k pokutám až do výše 50 000 korun. V extrémních případech, pokud pokuta neposkytne dostatečnou výstrahu, může úřad rozhodnout o dočasném zákazu vaší podnikatelské činnosti až na dobu jednoho roku.

 • Pokuty: Mohou dosahovat až 50 000 Kč.
 • Dočasný zákaz podnikání: V případě opakovaného nebo vážného porušení může úřad zakázat provozování vaší činnosti na období až jednoho roku.

Další články

Prozkoumejte více článků z našeho blogu a získejte cenné informace a návody, které rozšíří vaše znalosti a dovednosti.