Přeskočit na obsah

Technický dluh: Co to je a jak ho efektivně řešit

4 min
Technický dluh: Co to je a jak ho efektivně řešit

Technický dluh může být skrytou pastí, která se na první pohled jeví jako neškodný kompromis, ale časem se může proměnit v seriózní překážku. Když se při vývoji softwaru rozhodneme pro rychlá řešení, může to na chvíli ulehčit práci, ale později to může zpomalovat výkon, komplikovat přidávání nových funkcí a navyšovat náklady. V tomto článku si vysvětlíme, jak technický dluh vzniká, jaké může mít důsledky a jak ho efektivně řešit, aby nám do budoucna nepřidělával starosti.

Definice technického dluhu

Technický dluh je pojem, který v softwarovém inženýrství označuje budoucí náklady vyplývající z krátkodobých rozhodnutí v procesu vývoje softwaru. Tento dluh může vzniknout, když se týmy rozhodnou rychle dodat produkt nebo funkci na úkor správného a udržitelného řešení.

Výsledný „dluh“ pak představuje dodatečné náklady, které bude muset tým v budoucnu zaplatit, aby software udržel funkční, bezpečný a efektivní. Tento dluh může být dědictvím nejen pro původní tvůrce, ale i pro ostatní týmy, které se na projektu podílejí.

Kdy vzniká technický dluh?

Technický dluh nejčastěji vzniká, když jsou vývojáři pod silným tlakem dodržet stanovené termíny, což je často nutí dávat přednost rychlosti vývoje na úkor kvality a správné struktury kódu.

Podívejme se na nejčastější důvody, proč vzniká:

 1. Když je čas proti nám: Jsme pod palbou termínů, a tak někdy sáhneme po rychlých řešeních, která nejsou zrovna ideální pro dlouhodobou udržitelnost kódu.
 2. Když nám chybí ruce: Omezené zdroje – ať už lidské, finanční nebo časové – nás nutí dělat kompromisy, které se mohou prodražit.
 3. Když nemáme dostatek zkušeností: Nezkušení vývojáři mohou, často nevědomky, generovat technický dluh, když se snaží zorientovat v osvědčených postupech programování.
 4. Když plány selhávají: Někdy to nevyjde s plánováním, a špatně naplánovaný projekt je jako plodná půda pro technický dluh.
 5. Když se mění pravidla hry: Časté změny požadavků mohou vést k hektickému kódování, kdy se sotva stíháme otáčet.
 6. Když jsou nástroje za zenitem: Používáme staré technologie? No, to nás může brzdit a komplikovat nám život více, než si myslíme. Jedná se například o knihovnu jQuery.
 7. Když testování ustoupí do pozadí: Když šetříme na testech, můžeme se dostat do problémů s chybami, které bychom jinak odhalili a opravili dříve.
Technický dluh: Co to je a jak ho efektivně řešit | BitSpecter

Druhy technického dluhu a jejich vznik

Technický dluh může nabývat různých podob a každá má svůj vlastní způsob, jak vznikla. Pojďme se tedy podívat na několik základních typů technického dluhu a zjistit, jak mohou ovlivnit projekty:

 • Nevědomý technický dluh: Tento typ dluhu vzniká neúmyslně, často kvůli nedostatku zkušeností vývojářů. Může se jednat o chyby nebo nedostatky v implementaci, o kterých nikdo neví, a které mohou projekt postupně poškozovat. Přestože o nich nikdo nemusí vědět, jejich dopad na projekt může být zničující.
 • Vědomý technický dluh: Někdy týmy vědomě přijímají technický dluh jako strategický kompromis, aby mohly dodat produkt rychleji. Typicky se to děje v obdobích vysokého tlaku, jako je předvánoční sezóna pro e-shopy. Ačkoliv tento postup může přinést krátkodobé výhody, je nezbytné plánovat jeho řešení, aby neztížil budoucí vývoj.
 • Krátkodobý technický dluh: Tento dluh vzniká s předpokladem, že bude vyřešen v blízké budoucnosti, typicky v následujícím vývojovém cyklu. Týmy, které se rozhodnou pro krátkodobý technický dluh, musí mít pevný plán na jeho splacení, aby se zabránilo jeho přeměně na dlouhodobý problém.
  • Před uvedením produktu na trh se tým rozhodne dočasně obětovat optimalizaci kódu, aby stihl uvedení produktu podle plánovaného deadlinu. Příkladem může být použití méně efektivních algoritmů, které rychle implementují požadované funkce, ale mohou způsobit pomalejší běh aplikace. Tým plánuje tyto algoritmy zrefaktorovat ihned po prvním vydání.
  • Implementace funkcionality bez kompletního testování. Vývojáři přidají nové funkce, které nejsou plně otestovány kvůli časovým omezením, s plánem na dokončení testů ve velmi blízké budoucnosti.
 • Dlouhodobý technický dluh:
  • Starší systém používá zastaralou technologii, která již není podporována, ale kvůli rozsahu a složitosti systému není snadné nebo není ekonomicky výhodné ji nahradit. Tým tedy pokračuje v používání této technologie, což komplikuje integraci nových řešení a zvyšuje náklady na údržbu.
  • Aplikace postavená na špatně navržené databázové architektuře, která sice v prvních fázích projektu vyhovovala, ale s rostoucím množstvím dat začíná být neefektivní. Přestože je tým vědom si nutnosti redesignu databáze, kvůli omezeným zdrojům a prioritám to neustále odkládá.

Jak lze snížit technický dluh?

Snížení technického dluhu může výrazně přispět k efektivitě a zdraví vašeho vývojového prostředí. Zde jsou některé ověřené metody, jak se vyrovnat s technickým dluhem a zabránit jeho dalšímu hromadění:

 1. Refaktorování kódu: Refaktorování je proces, při kterém dochází k úpravě a zlepšení existujícího kódu bez změny jeho základní funkčnosti. Cílem je zvýšit čitelnost a efektivitu kódu, což snižuje pravděpodobnost chyb a usnadňuje budoucí údržbu. Dodržování principů jako DRY (Don’t Repeat Yourself) a KISS (Keep It Simple, Stupid) je klíčové, protože pomáhají minimalizovat redundanci a zjednodušují kód, což zvyšuje efektivitu vývoje.
 2. Aktualizace technologií: Je důležité neustále aktualizovat technologie, které používáte při vývoji webových stránek, včetně frameworků jako je Laravel nebo CMS jako je WordPress. Pravidelné přechody na nejnovější verze zabraňují komplikacím, které mohou nastat, když se snažíte aktualizovat přes několik verzí najednou.
 3. Kontinuální integrace a automatizované testování: Zavedení systému kontinuální integrace (CI) a automatizovaného testování je důležité pro udržení kvality kódu a minimalizaci chyb v nových verzích.
 4. Dokumentace: Průběžné dokumentování kódu a procesů vývoje je základním krokem pro snižování technického dluhu. Detailní dokumentace usnadňuje orientaci v projektu, což zvyšuje srozumitelnost kódu a usnadňuje jeho údržbu.

Další články

Prozkoumejte více článků z našeho blogu a získejte cenné informace a návody, které rozšíří vaše znalosti a dovednosti.