Zásady ochrany osobních údajů

Kdo údaje sbírá

Ondřej Musil

IČO: 08585571

Jaké údaje a proč je sbírám

Kontaktování

V kontaktním formuláři sbírám jméno, e-mail a telefon, abychom vám mohl odpovědět na dotazy v rámci budoucího plnění smlouvy.

Jak dlouho údaje uchovávám

Po dobu 1 roku

Kdo údaje zpracovává

Ondřej Musil

IČO: 08585571

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Na co máte právo

Dotázat se, jaké údaje zpracovávám, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup.

Můžete požádat o opravu, nebo smazání těchto údajů.

Kam se můžete obrátit

Pokud si myslíte, že vaše údaje zpracovávám v rozporu s příslušnými právními předpisy, kontaktujte mě.